Wysokość 200 mm

Profil panelowy z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
  3.000 600 2 x F 900 3 x q
  5.000 579 3 x F 600 4 x q
  6.000 398 4 x F 340 5 x q
  7.000 275 5 x F 210 7 x q
  9.000 151 6 x F   60 8 x q
12.000   56 7 x F   45 9 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/125. Ugięcie L/125 odpowiada odchyleniu 0,75% na rozpietości. (Ugięcie f=L/125; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

H (mm)   B (mm)   kg/m2
200   300   22,7